Звіти та поширені відповіді

Версія для друкуВерсія для друкуВідправити на e-mailВідправити на e-mail

Порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Сокирянська районна державна адміністрація

Всі запити на публічну інформацію, які надходять до районної державної адміністрації (в тому числі електронною поштою), реєструються відділом документообігу та контролю апарату райдержадміністрації. Запит може бути як в довільній формі, так і шляхом заповнення відповідної форми згідно із зразками, що додаються. Облік запитів на інформацію ведеться окремо. Надання публічної інформації районною державною адміністрацією здійснюється у відповідь на інформаційний запит. Згідно із Законом публічною є інформація, відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень.

Якщо запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі, при цьому необхідно вказати:

1)ім’я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2)опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого розроблений запит);

3)підпис і дату.

Запити, оформлені не належним чином (без зазначення прізвища, ім’я особи, адреси, телефону або інших вимог, встановлених ст. 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації»), не розглядаються. Залежно від змісту, запит направляється керівнику апарату районної державної адміністрації або заступнику голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу функціональних повноважень). Згідно з резолюцією виконавець надає відповідну інформацію або готує проект відповіді. Після підпису  відповідь реєструється в загальному відділі апарату райдержадміністрації і надсилається запитувачу електронною поштою (факсом) або через відділення поштового зв’язку. Районна державна адміністрація надає відповідь на запит не пізніше п'яти робочих днів з дня його отримання. У разі, якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня його отримання. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, районна державна адміністрація може продовжити строк такого розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження, про що повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, коли районна державна адміністрація відповідно до компетенції, визначеної Законом України «Про місцеві державні адміністрації», не володіє інформацією, стосовно якої зроблено запит, або порушено інші вимоги, зазначені ст. 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», вона відмовляє у задоволенні запиту на інформацію, про що заявник повідомляється письмово. Якщо районній державній адміністрації відомо хто володіє або має володіти запитуваною інформацією, про це повідомляється запитувач, а запит переадресовується відповідній структурі разом із супровідним листом.

Інструкція щодо процедури подання та розгляду запиту на інформацію

1. Запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

2. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

3. У запиті на інформацію запитувач зазначає розпорядника інформації, у володінні якого знаходиться інформація, його поштова адреса, номер засобу зв’язку.

4. У запиті на інформацію запитувач вказує своє прізвище, ім’я та по батькові (найменування), поштову адресу, або адресу електронної пошти, номер засобу зв’язку (якщо наявний), зазначає загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо.

5. Розпорядник інформації надає відповідь на запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’ятьох робочих днів з дня отримання запиту.

6. Інформація на запит надається безкоштовно. У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк. При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується. Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

-