Доступ до публічної інформації

Версія для друкуВерсія для друкуВідправити на e-mailВідправити на e-mail

Президент України впроваджує європейські стандарти відкритості і прозорості в роботі органів державної влади. Важливим кроком на цьому шляху стало підписання Главою держави Закону України "Про доступ до публічної інформації".
 На виконання цього закону Президент України підписав Укази "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" та "Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України". Ці Укази покликані забезпечити реалізацію конституційного права громадян вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію.

Розпорядженням голови Сокирянської РДА №247-р від 25 квітня 2012 року " Про удосконалення заходів щодо забезпечення доступу до публічної інформації Сокирянської районної державної адміністрації" в районній державній адміністрації визначено структурний підрозділ, відповідальний за організацію, в установленому порядку, доступу до публічної інформації.

Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату наказано забезпечити системне і оперативне оприлюднення розпоряджень, доручень, рішень колегій, планів заходів та інших документів райдержадміністрації на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.
Функції із забезпечення доступу запитувачів до інформації в районній державній адміністрації покладено на відділ документооббігу та контролю апарату районної державної адміністрації.
Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.
Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:
1) прізвище, ім'я, по батькові (для юридичної особи, об'єднання громадян без статусу юридичної особи - найменування) запитувача;
2) поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв'язку (якщо такий є);
3) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
 4) підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

Зразки оформлення інформаційних запитів:

- Від фізичної особи;
- Від юридичної особи;
- Від об’єднань громадян.

 

-